Οικίσκοι Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων

Οικίσκοι στέγασης μετασχηματιστών , πινάκων μέσης και χαμηλής τάσης, στέγασης μετατροπέων Φ/Β πάρκων, στέγαση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για Φ/Β πάρκα και οικίσκοι μικρών διαστάσεων για στέγαση κεντρικού ηλεκτρολογικού πίνακα και συστημάτων ασφαλείας (καταγραφή και παρακολούθησης) Φ/Β πάρκων.

Όλοι οι πιο πάνω οικίσκοι διαθέτουν στιβαρή βάση και σκελετό ώστε να είναι δυνατή η προεγκατάσταση και καλωδίωση του εξοπλισμού και των γεννητριών στο εργοστάσιο και να ελαχιστοποιείται ο χρόνος εγκατάστασης στα Φωτοβολταϊκά και Αιολικά πάρκα.

Οικίσκοι Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων image 1 Οικίσκοι Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων image 2