Οικίσκοι ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Οικίσκοι στέγασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, στέγασης εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφερόμενοι οικίσκοι στέγασης εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκτός Ελλάδας (Αλγερία, Γκάνα).

Οικίσκοι ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού image 1 Οικίσκοι ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού image 2