Οικίσκοι στέγασης γεννητριών Βιοαερίου – EBOX

Οι οικίσκοι είναι κατασκευασμένοι από πυράντοχα και ηχομονωτικά πάνελ πετροβάμβακα. Επί της οροφής υπάρχει πρόβλεψη για τη στήριξη των ενελλακτών θερμότητας και φίλτρων καυσαερίων της γεννήτριας.

Οικίσκοι στέγασης γεννητριών Βιοαερίου – EBOX image 1 Οικίσκοι στέγασης γεννητριών Βιοαερίου – EBOX image 2