Οικίσκοι στρατιωτικών εφαρμογών

Οι οικίσκοι μπορούν να καλύψουν ανάγκες (κοιτώνες, μαγειρεία, χώροι εστίασης, λουτρά και WC) απομακρυσμένων ή προσωρινών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής των παραπάνω σε πλατφόρμες ώστε να είναι δυνατή η ρυμούλκησή τους για να εξυπηρετούν μεταφερόμενες μονάδες άμεσης επέμβασης.

Οικίσκοι στρατιωτικών εφαρμογών image 1 Οικίσκοι στρατιωτικών εφαρμογών image 2