Τηλεπικοινωνιακοί οικίσκοι

Οικίσκοι για τη στέγαση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

Οικίσκοι στέγασης ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για την τροφοδοσία των απομακρυσμένων σταθμών κινητής τηλεφωνίας με ρεύμα.

Οικίσκοι οι οποίοι φέρουν τηλεπικοινωνιακούς ιστούς ύψους έως 36cm επ’ αυτών.

Οικίσκοι για τη στέγαση υβριδικών συστημάτων τροφοδοσίας ρεύματος σε απομακρυσμένους σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Ειδικότερα, το σύστημα αποτελείται από μία συστοιχία μπαταριών που φορτίζονται με Φ/Β πάνελ, ανεμογεννήτρια και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Το σύστημα είναι διαστασιολογημένο έτσι ώστε να καταναλώνει ελάχιστη ποσότητα καυσίμου για τη λειτουργία του σταθμού.

Τηλεπικοινωνιακοί οικίσκοι image 1 Τηλεπικοινωνιακοί οικίσκοι image 2