Προσφυγικά Τερνα_2.jpg image Προσφυγικά Τερνα_3.jpg image Προσφυγικά Τερνα_1.jpg image

TERNA S.A REFUGEES CAMP

Customer TERNA
Location Evros, Lesvos
Quantity 268 modules

Refugees camp

Accommodation buildings, Kitchens, Laundry, Shop, Safety Guard, Classrooms, Medical Offices