Υπηρεσίες

Μεταφορά - Εγκατάσταση

Η σημαντικότερη παράμετρος για την ασφαλή μεταφορά ενός οικίσκου είναι η σωστή τοποθέτηση του στο όχημα μεταφοράς και η επιμελής πρόσδεση επ΄ αυτού. Η Shelter ΑΒΕΕ κατανοώντας τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του κάθε τύπου οικίσκου και κατ’ επέκταση τις διαφορές στη φόρτωση και την ασφάλιση τους στα οχήματα μεταφοράς μπορεί να αναλάβει τη μεταφορά και εγκατάσταση τους σε όλη την Ελλάδα, Ευρώπη και παγκοσμίως. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα οι οικίσκοι να μεταφερθούν πλήρως αποσυναρμολογημένοι (flat pack) ή σε επιμέρους τεμάχια (modules) στην τοποθεσία προορισμού και να συναρμολογηθούν επί τόπου από εξειδικευμένο προσωπικό

 

 

Ειδικές Εφαρμογές

Η Shelter ABEE μπορεί να ελέγξει και να πιστοποιήσει τους οικίσκους ως προς τη στεγανότητά τους (IP 54), καθώς επίσης και ως προς την αεροστεγανότητά τους (Door fan test).

 

 

 

 

Οικίσκοι σε αριθμούς

0

Αριθμός οικίσκων που παράχθηκαν

0

Αριθμός εγκατεστημένων υποσταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

0

Αριθμός bess container σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Τυνησία

0

k
M2 καταυλισμών προσφύγων σε Ελλάδα, Γερμανία